Semalt Expert definuje některé atraktivní funkce webové škrabky

Zjednodušeně řečeno, škrabka na webu je program, aplikace nebo software, který se používá ke kopírování obsahu z webové stránky, převádí naškrábaný obsah do určeného formátu a také jej ukládá na určené místo.

Stejně jako prohledávače Google provádějí funkce indexování na webových stránkách, funkce škrabek fungují podobným způsobem. Jediný rozdíl je v tom, že prohledávače Google procházejí všechny webové stránky na webu, zatímco škrabky stránek pouze stírají data z určitých webů určených jejich uživateli.

Typická škrabka si může stáhnout jakákoli data z určitého webu nebo stáhnout celý web. Může také sledovat odkazy na jiný obsah pro další stahování. V závislosti na účelu extrakce mohou být data seškrábána jako soubory XML, HTML nebo CSV. Některé nástroje pro extrakci dat mohou také exportovat získaná data do jiných druhů databáze. Velmi účinným nástrojem pro extrakci dat je Web Scraper.

Web Scraper je rozšíření prohlížeče Chrome vyvinuté primárně pro extrakci dat z různých webových stránek. Chcete-li si tento nástroj užít, musíte si vytvořit soubor Sitemap (plán navigace), který bude používat při procházení webovými stránkami k seškrabávání požadovaných dat.

S dobrým souborem Sitemap bude webová škrabka procházet všemi cílovými webovými stránkami, aby extrahovala veškerý zadaný obsah a extrahovaná data později exportovala jako CSV. Rozšíření lze nainstalovat z obchodu Chrome.

Některé důležité funkce nástroje

Tento nástroj má schopnost přesně seškrábat více webových stránek současně, takže nabízí rychlost i efektivitu. Pamatujte, že mnoho organizací musí pravidelně zoškrabávat data ze stovek webových stránek. Tato funkce ušetří čas

Soubory Sitemap a vyřazená data jsou uložena v místním úložišti prohlížečů nebo v CouchDB. Jedinou výhodou této funkce je možnost používat soubory Sitemap a extrahovaná data vícekrát.

Může také extrahovat více typů výběru dat v jednom jediném běhu. Můžete jej nakonfigurovat tak, aby extrahoval text, obrázky a videa z více webových stránek najednou. Někdy můžete vyžadovat obrázky a text na některých konkrétních webových stránkách. Namísto extrahování jednoho datového prvku před druhým můžete extrahovat oba najednou, během několika minut.

Pro mnoho nástrojů pro extrakci webového obsahu je často obtížné stírat data z dynamických stránek, protože stránky jsou obvykle kódovány skriptem JavaScript a AJAX. To je místo, kde Web Scraper dělá rozdíl. Může snadno zeškrábat jakýkoli typ obsahu z dynamických webových stránek.

Po seškrábnutí požadovaných dat můžete zobrazit všechna extrahovaná data před jejich exportem jako CSV do předdefinovaného umístění. Soubory Sitemap lze navíc mnohokrát importovat a exportovat.

Bohužel má malou nevýhodu. Funguje to pouze s prohlížečem Chrome. Chcete-li jej správně používat, získáte přístup k dokumentaci a výukovým programům na adrese webscraper.io

Můžete odesílat chyby, hledat pomoc při jakýchkoli výzvách a navrhovat návrhy ve skupinách google. Kromě toho můžete také odesílat chyby a navrhovat funkce týkající se problémů s GitHub. Bez ohledu na to, jak účinný je nástroj, vždy existuje prostor pro zlepšení. Google je tedy otevřený užitečným zpětným vazbám na tento nástroj. Pokud chcete odeslat chybu, měli byste připojit exportovaný soubor Sitemap, pokud je to možné. Pomůže Google rychleji sledovat chybu.